loading image

Privacybeleid

X

PRIVCACYBELEID VAN C.V. GEMINTERAOD TEGEN D’N DRAOD

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die c.v. Geminteraod tegen d’n draod (hierna: “de Geminteraod”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt vande Geminteraod, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de Geminteraodverstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Geminteraod tegen d’n draod, Schijndel, KvK 66604257

De secretaris/penningmeester is bereikbaar via geminteraod@gmail.com

 

2. Welke gegevens verwerkt de Geminteraod en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  2. adresgegevens eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),bankrekeningnummer(s)
  4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie

2.2 De Geminteraod verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Contact te houden over het lidmaatschap/donatie/sponsoring
  2. Het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Geminteraod,
  3. Lidmaatschapscontributie.

 

3. Bewaartermijnen

De Geminteraodverwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. De persoonsgegevens van andere betrokkenen worden ook vijf jaar bewaard.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Geminteraod passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

6. Cookies

De Geminteraod verzamelt alleen de zogenoemde tracking cookies op de website. Deze zijn bestemd voor de analyse van de website en de verbetering hiervan. De Geminteraod is niet verantwoordelijk voor de privacybeleid van derde partijen, zoals de social media buttons die op de website aanwezig zijn.

 

7.Aanvullende informatie

De Geminteraod verstrekt cq verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens die via het contactformulier ingevuld worden, worden niet opgeslagen.

 

8. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken. Laatst gewijzigd: 11 september 2018.